Vilkår for medlemskap

Vilkår - Medlemskap

Medlemskapet og alle medlemsfordelene er personlige. KNA/Audi Veihjelp følger det innmeldte medlemmet og det kjøretøyet som dette medlemmet anvender til enhver tid, også om man er passasjer. Dette forutsetter imidlertid at medlemmet har et medlemskap som inkluderer KNA/Audi Veihjelp.

Medlemmer under 15 år må ha foresattes godkjennelse.

Et medlemskap kan overføres til en annen person under følgende forutsetninger:

  • Ved dødsfall kan gjenlevende ektefelle, partner eller samboer overta medlemskapet kostnadsfritt frem til neste forfall
  • Mellom ektefeller, partner og samboere når det foreligger skriftlig fullmakt fra medlemmet
  • Endring av navn må skal skje skriftlig

ENDRING AV MEDLEMSKAPET

Ved endring av medlemskapet innenfor betalt medlemsperiode (kontingentår) avregnes mellomværende etter hvor lang tid som gjenstår av opprinnelig kontingentår.

MEDLEMSKAPET GYLDIGHET

Medlemsåret løper fra januar til desember. Ved nyinnmelding er medlemskapet gyldig fra betalingsdato og til angitte medlemsperiodes utløp. Kontingenten forkortes forholdsmessig etter når på året du melder deg inn.

Faktura sendes ut i god tid før forfall, vanligvis 3 uker før betalingsfrist.

Kontingenten må være betalt innen forfall for at medlemskapet skal løpe videre med alle medlemsfordeler.

Dersom kontingenten ikke er betalt innen forfall kan medlemmet ikke gjøre krav på tjenester eller medlemsfordeler levert av Audi Club Norway, KNA eller KNAs samarbeidspartnere.

Innbetalt kontingent regnes som forfalt og refunderes ikke. Dog refunderes normalt kontingent inntil én måned etter betalingsdato ved dødsfall eller alvorlig sykdom.