Treffrapport - Audi Club Norway banekjøring Vålerbanen 20. august 2017

Treffrapport – ACN Vålerbanen 20. august 2017

Vålerbanen viste seg fra sin beste side med mye sol og varme på 100 dB treffet som Audi Club Norway arrangerte. 

Også denne gangen ble det tilrettelagt for nybegynnere og 15-20 førere deltok på teorikurset "Hvordan kjøre fort og sikkert" etterfulgt av banevisning med stopp underveis hvor instruktørene kom med fakta og tips til både nybegynnere og erfarne førere hvordan de ulike svingene burde tas.

Instruktører ga veiledning og nyttige tips og mange førere viste svært god progresjon i løpet av dagen. Det var også denne gangen spesielt hyggelig å se at det var ingen utkjøringer eller snurringer med unntak av en BMW! :-D
Mer enn 1000 Hk og bakhjulstrekk kan være en håndfull for de fleste, men ingen skade skjedde. 

Klubben hadde leid banen fra 13:00 til 19:00, men den siste timen hadde de fleste fått kjørt fra seg, så banen var nesten tom. De som var igjen da fikk kjørt mye, – veldig mye!

Som arrangør var vi spesielt fornøyd med smidig avvikling av kjøringen, men viktigst av alt; ingen stygge situasjoner eller skader.

Neste treff i ACN regi er på Rudskogen søndag 24. september sammen med arrangement for kjøring med kreftsyke barn og Audi Norge.
Her blir det et variert og spennende program. Detaljer kommer senere.

Noen inntrykk fra Vålerbanen: